Zespół

Anna kończyła studia podyplomowe UKSW „Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień” oraz studia podyplomowe w Akademii Podlaskiej w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

W Stowarzyszeniu zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz działaniami związanymi z readaptacją zawodową. Prowadzi Grupę Wsparcia DDA/DDD


Dorota – absolwentka Programu Rozwoju Osobistego w Fundacji ETOH oraz wielu innych warsztatów ogólnorozwojowych, od ponad 10 lat utrzymuje abstynencję od alkoholu.


Edyta – z zawodu pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, wykształcenie wyższe, wieloletnia abstynencja od alkoholu.


Grażyna – psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Przez kilkanaście lat była stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, w tym grupy poświęcone pracy nad kobiecością, problemami małżeńsko-rodzinnymi, traumami dzieciństwa, dla dorosłych dzieci alkoholików, poświęcone problemom psychomedycznym, budowaniu dobrej starości.

Prowadzi liczne szkolenia z zakresu pogłębionej psychoterapii, uzależnienia, współuzależnienia, terapii DDA, pracy z jednostkami i związkami w kryzysie.

Jest autorką artykułów w miesięcznikach „Świat Problemów” i „Charaktery”.


Kamil – z zamiłowania programista, z wykształcenia inżynier informatyk, absolwent PJWSTK w Warszawie, wieloletnia abstynencja od alkoholu.


Kamila ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie psychologii oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok. Jest terapeutką uzależnień w procesie certyfikacji.  Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in: I rok szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), „ChemSex w populacji MSM” (Społeczny Komitet ds. AIDS), „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”  (Stowarzyszenie Lambda). Płynnie posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prowadzi indywidualne i grupowe oddziaływania terapeutyczne w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SZPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście. Jako partyworkerka realizuje działania profilaktyczne, pracując z młodymi-dorosłymi używającymi alkoholu i substancji psychoaktywnych. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” prowadzi działania profilaktyczne, kierowane od osób z niepełnosprawnościami, mających problem z uzależnieniem od alkoholu. Współpracowała m.in. z Warszawskim Towarzystwem Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

W Stowarzyszeniu „u Pima”, prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupę wsparcia dla uzależnionych osób ze społeczności LGBT+ 


Ola – z wykształcenia psycholog, z zamiłowania trener. Od 9 lat aktywnie propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy w Polsce (prowadzi i organizuje szkolenia oraz wydaje książki). Jest akredytowaną facylitatorką programu Esencje Kobiecości i Męskości oraz Certyfikowanym Trenerem NVC. Jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych. Wspiera szkoły i przedszkola we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy – pracuje zarówno z dorosłymi zaangażowanymi w pracę placówki, jak i z dziećmi i ich rodzicami.

Oferuje warsztaty, coaching, wsparcie w konflikcie, superwizje. Prowadzi warsztaty otwarte lub będące częścią dłuższych programów. Pracuje indywidualnie, wspierając ludzi w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub tych, którzy poszukują sposobów na praktykę i integrację NVC. Jest współwydawcą książek o tematyce związanej z Porozumieniem bez Przemocy.

Założona przez nią Fundacja Świadomego Rozwoju propaguje empatyczną komunikację od 2010 roku. Ola jest mamą 14-letniego Kacpra i 12-letniej Marty.


Piotr zajmuje się profilaktyką uzależnień. Posiada wykształcenie wyższe, ponadto ukończył studia podyplomowe UKSW „Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień” oraz studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” WSP w Warszawie, a także Program Rozwoju Osobistego w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji Fundacji „ETOH” i Kurs pedagogiczny NODCogito. Piotr jest również mediatorem, członkiem Polskiego Centrum Mediacji, ukończył certyfikowane szkolenia Mediatora Rodzinnego i Mediatora Gospodarczo-Cywilnego.


Tomasz – Radca Prawny, wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Wojciech – wykształcenie wyższe ekonomiczne, pięcioletnia abstynencja od alkoholu.