Konsultacje indywidualne

Aby skorzystać z konsultacji, prosimy o kontakt telefoniczny: 791-880-878 lub mailowy: stowarzyszenie@upima.pl 


Interwencja kryzysowa

Zapraszamy osoby, doświadczające kryzysu, w związku z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny. Oferujemy wsparcie psychologiczne, pomoc terapeuty, pomoc w założeniu Niebieskiej Karty a także interwencję w miejscu zamieszkania w celu zmotywowania osoby pijącej do podjęcia terapii.

Zajęcia prowadzi Kamila we wtorek godz. 15:00 – 16:00


Terapeuta uzależnień – Psycholog

Konsultacje przeznaczone dla osób pijących w sposób ryzykowny lub uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin i bliskich.

Konsultacje indywidualne mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, oraz zmotywowanie do ograniczenia zachowań ryzykownych związanych ze spożywaniem alkoholu. Wpłyną również na zminimalizowanie szkód zdrowotnych, rodzinnych i społecznych wynikających z czynnego uzależnienia, oraz pogłębią i utrwalą wiedzę na temat prawidłowych odruchów abstynencyjnych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz adaptację i przystosowanie do funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Pozwalają na przepracowanie bieżących problemów w bezpośrednim kontakcie z terapeutą.

Zajęcia prowadzi Kamila we wtorek godz. 16:00 – 18:00


Profilaktyk uzależnień

Celem konsultacji jest zapewnienie osobie, która z niej korzysta, profesjonalnej opieki profilaktyka: zaproponowanie najodpowiedniejszej formy wdrożenia oddziaływań profilaktycznych, diagnozę zgłaszanego problemu.

Grupa docelowa: mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście lub osoby przebywające na jej terenie, kobiety i mężczyźni w wieku od 15 do 26 roku życia:

rodziny lub partnerzy osób uzależnionych od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych lub zachowań/czynności),
osoby doświadczające przemocy w związku ze spożywaniem alkoholu przez członka rodziny/partnera,
osoby doświadczające w swoim życiu negatywnych zjawisk w wyniku zażywania alkoholu przez nie same lub ich najbliższych, pijące alkohol w sposób ryzykowny,
osoby które deklarują potrzebę wsparcia w zakresie psychoedukacji (przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym uzależnienie od alkoholu członka rodziny),
osoby, będące w związku z osobą uzależnioną, doświadczające kryzysu, szukające wsparcia dla jego rozwiązania.

Zajęcia prowadzi Piotr i Wojciech w poniedziałek 16:00-18:00 oraz czwartek 16:00-18:00


Pedagog

Celem konsultacji jest zapewnienie osobie, która z niej korzysta, profesjonalnej opieki pedagoga: zaproponowanie najodpowiedniejszej formy wdrożenia oddziaływań pedagogicznych, diagnozę zgłaszanego problemu.

Grupa docelowa: mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście lub osoby przebywające na jej terenie, kobiety i mężczyźni w wieku od 15 do 26 roku życia:

rodziny lub partnerzy osób uzależnionych od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych lub zachowań/czynności),
osoby doświadczające przemocy w związku ze spożywaniem alkoholu przez członka rodziny/partnera,
osoby doświadczające w swoim życiu negatywnych zjawisk w wyniku zażywania alkoholu przez nie same lub ich najbliższych, pijące alkohol w sposób ryzykowny,
osoby które deklarują potrzebę wsparcia w zakresie psychoedukacji (przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym uzależnienie od alkoholu członka rodziny),
osoby, będące w związku z osobą uzależnioną, doświadczające kryzysu, szukające wsparcia dla jego rozwiązania.

Zajęcia prowadzi Edyta w piątki od 16:00-18:00.