Placówki odwykowe w Warszawie

SPZOZ Przychodnia Lekarska WAT Poradnia Odwykowa

Adres: Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa Telefon: 022 683 82 34 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

ZOZ Szpital Powiatowy Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew Telefon: 46 864 98 20 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Leczenia Uzależnień

E-mail: sekretariat@szpitalmswia.otwock24.pl Adres: B.Prusa 1/3, 05-400 Otwock Telefon: 22 788 32 07 Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

NZOZ Izba Chorych Stowarzyszenia „Monar” Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: m.barszcz@cpb.waw.pl Adres: Marywilska 44A, 03-042 Warszawa Telefon: 22 814 57 32 Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

E-mail: alakomska@o2.pl Adres: Sądowa 13, 26-800 Białobrzegi Telefon: 608 206 472 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. Poradnia Leczenia Uzależnienia Przychodnia Rejonowa

E-mail: pluiw.swider@szpital-otwock.med.pl Adres: Mickiewicza 8, 05-402 Otwock Telefon: 22 778 12 33 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Dzienny Oddział Terapii Uzależnień

E-mail: otu@ipin.edu.pl Adres: Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa Telefon: 22 651 93 18 Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP ZOZ Centrum Odwykowe Poradnia Odwykowa

Adres: Zgierska 18a, 03-934 Warszawa Telefon: 022 870 03 77 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

ZOZ „Legionowo” Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo Telefon: 22 774 51 51 w. 744 Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział XVIII Leczenia Osób Uzaleznionych od Alkoholu

E-mail: otu.kolska@tlen.pl Adres: Kolska 2/4, 01-045 Warszawa Telefon: 22 838 93 60 Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień