Warsztaty dla DDA/DDD 21-24 września 2023

Warsztaty odbędą się w terminie 21-24 września 2023 r. w Woźniakowie. Nocleg i wyżywienie 400 zł za trzy dni. Zostały trzy wolne miejsca zapraszamy do kontaktu 791 880 878.

Warsztaty dla DDA/DDD – przemoc fizyczna, psychiczna , ekonomiczna i seksualna w środowisku
zdrowiejących alkoholików i hazardzistów.

Celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie spowodowanej
spożywaniem alkoholu poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia
własnej wartości i kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe:
Zyskanie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia; – Uzyskanie świadomości przynależności do osób
o podobnych problemach; – Zmniejszenie negatywnych następstw emocjonalnych, poznawczych
i zachowań. Nabycie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia; – Nabycie wiedzy
o funkcjonowaniu rodziny zdrowej i chorej; – Konfrontacja z faktami własnego funkcjonowania w celu
wglądu w niewłaściwe schematy; – Zmiana tych schematów; – Wsparcie w ważnych sytuacjach
życiowych na zasobach własnej wartości; – Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; –
Zdobycie umiejętności właściwej komunikacji; – Zdobycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania
konfliktów
Zajęcia prowadzi Grażyna Płachocińska
psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Przez kilkanaście
lat była stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, w tym grupy poświęcone pracy nad kobiecością,
problemami małżeńsko-rodzinnymi, traumami dzieciństwa, dla dorosłych dzieci alkoholików,
poświęcone problemom psychomedycznym, budowaniu dobrej starości.
Prowadzi liczne szkolenia z zakresu pogłębionej psychoterapii, uzależnienia, współuzależnienia,
terapii DDA, pracy z jednostkami i związkami w kryzysie.
Jest autorką artykułów w miesięcznikach „Świat Problemów” i „Charaktery”.