Mediacje rodzinne

ZAPRASZAMY NA MEDIACJE RODZINNE

Od lutego 2020 r. mamy możliwość prowadzenia mediacji rodzinnych na terenie naszego Klubu.

Zachęcamy gorąco do tego formy rozwiązywania konfliktów, bardzo popularnej na całym świecie.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Mediacje rodzinne pomagają w zawarciu porozumienia i tym samym wypracowaniu kompromisowego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony, z pełnym ich wpływem na kształt zawartego porozumienia.

Mediacje rodzinne są jednym ze sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów przy wsparciu neutralnej i bezstronnej osoby.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z mediacji w naszym Klubie lub dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z mediatorem Piotrem Gronkiewiczem od poniedziałku do piątku pod nr tel. 791 880 878.

Wszystkie formy pomocy oferowane w Klubie „U Pima” Sienna 45/1 są bezpłatne dzięki wsparciu Gminy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawa.