Nabór do Grupy Wsparcia “Młodzi-Dorośli”

Startujemy z naborem do Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych “Młodzi-Dorośli”.
Grupa będzie spotykać się co tydzień w środy w godzinach 17-19 przy ul. Siennej 45/1

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które doświadczają trudności w utrzymaniu abstynencji od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych. Grupa nie ma charakteru grupy terapeutycznej – celem jest wsparcie w powstrzymywaniu się od zachowań destrukcyjnych.

Grupę poprowadzi Krzysztof – pedagog i specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 536 36 22 82, stowarzyszenie@upima.pl

Przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na indywidualną konsultację z prowadzącym grupę.

Zajęcia są nieodpłatne. Projekt finansowany jest ze środków M.St. Warszawy