Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. (Preambuła AA)

Wspólnota AA dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych uzależnionych w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków AA.
Wspólnota działa w ponad 150 krajach, gdzie działa blisko 120 tysięcy grup. Wspólnota nie prowadzi oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mityngach grup AA spotyka się ponad trzy miliony alkoholików. W Polsce istnieje 2300 grup.

Mitingi w Klubie na Siennej:

Grupa „Odpowiedzialni”, sobota, godzina 18.00