Mitingi

Stowarzyszenie „u Pima” zapewnia przestrzeń do organizacji mitingów grup samopomocowych, działających w oparciu o Program 12 Kroków.
Poniżej lista mitingów wraz z terminami spotkań. W sprawie uczestnictwa, zmian w kalendarzu etc. prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami danego mitingu.