Nasz Klub

Zadanie “Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2018 roku” finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.