Krzysztof

Krzysztof jest pedagogiem specjalnym oraz terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie profilaktyki społecznej oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok a także szereg kursów i szkoleń: „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), „Tworzenie na Mazowszu systemu pomocy osobom zadłużonym w wychodzeniu z niewypłacalności” (Narodowy Bank Polski), „ChemSex w populacji MSM” (Społeczny Komitet ds. AIDS), „Przeciwdziałanie mowie nienawiści” (Stowarzyszenie Lambda), „Przemoc domowa w ujęciu psychologicznym, prawnym i społecznym” (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych).

Krzysztof zajmuje się również prewencją: ukończył szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych: „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dlarealizatorów programów profilaktycznych”, jest realizatorem programu „Unplugged” akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizuje szkolenia i programy kierowane do wychowawców, nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu zdobywał, pracując w XVIII Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień w Nałęczowie, ponadto prowadzi terapię osób uzależnionych behawioralnie w ramach własnego gabinetu.

W Stowarzyszeniu „u Pima” udziela indywidualnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich bliskim, prowadzi grupę wsparcia dla osób będących w relacji z osobą uzależnioną oraz zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności społecznych.