Krzysztof

Krzysztof jest pedagogiem specjalnym oraz specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 2174). Ukończył studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie profilaktyki społecznej, Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok oraz studia w zakresie Psychologii Pozytywnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także szereg kursów i szkoleń: „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), „Tworzenie na Mazowszu systemu pomocy osobom zadłużonym w wychodzeniu z niewypłacalności” (Narodowy Bank Polski), „ChemSex w populacji MSM” (Społeczny Komitet ds. AIDS), „Przeciwdziałanie mowie nienawiści” (Stowarzyszenie Lambda), „Przemoc domowa w ujęciu psychologicznym, prawnym i społecznym” (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych).

Krzysztof zajmuje się również prewencją: ukończył szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych: „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”, jest realizatorem programu „Unplugged” akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Realizuje szkolenia i programy kierowane do wychowawców, nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Jako interwent kryzysowy wspiera osoby doświadczające przemocy, ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu zdobywał, pracując m.in. w XVIII Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz Ośrodku Terapii Uzależnień SPZLO Warszawa-Wawer, ponadto prowadzi terapię osób uzależnionych behawioralnie w ramach własnego gabinetu.

W Stowarzyszeniu „u Pima” udziela indywidualnej pomocy sobom uzależnionym od alkoholu i ich bliskim, prowadzi grupę wsparcia dla osób będących w relacji z osobą uzależnioną oraz zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności społecznych.