Nabór do Grupy Wsparcia DDA/DDD

Startujemy z naborem do Grupy Wsparcia DDA/DDD
Grupa będzie spotykać się co tydzień w poniedziałki w godzinach 17-19 w Warszawie przy ul. Siennej 45/1

Zajęcia przeznaczone są dla osób, wywodzących się z rodzin, gdzie nadużywano alkoholu lub dochodziło do innych destrukcyjnych zachowań. Grupa nie ma charakteru grupy terapeutycznej – ma charakter rozwojowy, celem jest wsparcie w przeżywaniu trudnych sytuacji na “tu i teraz” oraz wspieranie i rozwój kompetencji społecznych

Grupę poprowadzi Anna – pedagog i profilaktyk uzależnień.

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 791 880 878, stowarzyszenie@upima.pl

Przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na indywidualną konsultację z prowadzącą grupę.

Zajęcia są nieodpłatne. Projekt finansowany jest ze środków M.St. Warszawy