Anna

Anna kończyła studia podyplomowe UKSW „Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień” oraz studia podyplomowe w Akademii Podlaskiej w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

W Stowarzyszeniu zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz działaniami związanymi z readaptacją zawodową. Prowadzi Grupę Wsparcia DDA/DDD