ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ GRUPOWYCH

Od 1 lipca stopniowo przywracamy zajęcia grupowe w pomieszczeniach Klubu u Pima przy ul. Siennej 45/1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, wprowadziliśmy wytyczne, dotyczące udziału w spotkaniach grup, mitingach, warsztatach i innych formach działalności.

  • Minimalna odległość pomiędzy osobami  2 m
  • W jednym pomieszczeniu może jednocześnie przebywać maksymalna ilość osób, dla których są dostępne wolne miejsca specjalnie do tego wyznaczone, w tym: sala nr 1 – 8 osób, sala nr 2 – 5 osób, sala nr 3 – 4 osoby
  • Każde spotkanie poprzedzone jest wywiadem dotyczącym zagrożenia SARS-CoV-2 (m.in. – temperatura ciała, infekcje, kontakty z osobami,  które w  ciągu ostatnich 14 dni mięły kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2)
  • Osoby, które wykazały co najmniej jeden epizod w/w negatywne proszone są o nieuczestniczenie w zajęciach grupowych.

Szczegółowych informacji nt. możliwości organizacji mitingów i innych spotkań udziela Kierownik Klubu.