Praca z ciałem i emocjami

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktu z emocjami, ukrytymi w ciele.
Dzięki zajęciom:
– zrozumiesz, czym są emocje
– dowiesz się, co łączy emocje z ciałem
– nauczysz się, jak rozpoznawać emocje u innych.

Informacje i zapisy:
stowarzyszenie@upima.pl lub tel/sms 536 36 22 82

Zajęcia są bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zajęcia przeznaczone są dla osób zamieszkujących lub przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście, osób w wieku 15-26 lat, osób związanych z osobą uzależnioną, osób w których rodzinie występował problem uzależnienia, osób deklarujących w wywiadzie nadmierne i ryzykowne spożywanie alkoholu oraz negatywne konsekwencje z tym związane (w tym współwystępowanie innych zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych lub czynnościami/zachowaniami), którzy nie podjęli terapii w placówce odwykowej lub podjęli leczenie ale deklarują potrzebę dalszego wsparcia.