Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarzad Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, ktore odbędzie się w piątek, 21 czerwca 2019 roku o godzinie 17.30.

W przypadku braku wymaganego kworum, drugi termin zebrania wyznacza się na piątek, 21 czerwca 2019 roku na godzinę 18.00.