Wojciech

Wojciech – wykształcenie wyższe ekonomiczne, pięcioletnia abstynencja od alkoholu.