Warsztaty DDA/DDD

Warsztaty odbędą się w terminie 3-6 września 2020 r. w Woźniakowie

Celem warsztatów jest podjęcie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie spowodowanej spożywaniem alkoholu poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Cele szczegółowe:

Zyskanie poczucia bezpieczeństwa i wsparcia; – Uzyskanie świadomości przynależności do osób o podobnych problemach; – Zmniejszenie negatywnych następstw emocjonalnych, poznawczych i zachowań; – Nabycie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia; – Nabycie wiedzy o funkcjonowaniu rodziny zdrowej i chorej; – Konfrontacja z faktami własnego funkcjonowania w celu wglądu w niewłaściwe schematy; – Zmiana tych schematów; – Wsparcie w ważnych sytuacjach życiowych na zasobach własnej wartości; – Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem; – Zdobycie umiejętności właściwej komunikacji; – Zdobycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania konfliktów

Główne treści:

1. przekazanie wiedzy na temat tego czym są uzależnienie od alkoholu oraz przemoc (definicje, symptomy),

2. zmiana stereotypowego myślenia/postrzegania osób uzależnionych/współuzależnionych/ofiar przemocy,

3. poznanie własnych praw i sposobów ich egzekwowania,

4. praca nad budowaniem poczucia własnej wartości,

5. role w rodzinie z problemem przemocy/uzależnienia od alkoholu,

6. nauka nowych, konstruktywnych zachowań,

7. kształtowanie nowych sposobów komunikacji,

8. stres i sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

9. asertywność i podstawy komunikacji interpersonalnej,

10. praca z emocjami, nazywanie i wyrażanie własnych emocji, odczuć, opinii,

11. diagnozowanie własnego sposobu doświadczania emocji,

12. instytucje świadczące pomoc osobom współuzależnionymi ofiarom przemocy.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, zakładającej dużą aktywność własną uczestników, dzielenie się ich osobistymi doświadczeniami oraz udzielanie informacji zwrotnej przez grupę. Głównym założeniem jest przyjęcie przez uczestników zajęć nowych wzorców zachowań, wzrost poczucia asertywności i świadomości swoich praw a także zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa

Warsztaty prowadzi Grażyna.

Informacje i zapisy: stowarzyszenie@upima.pl lub telefonicznie 791-880-878