Profilaktyk uzależnień

Celem konsultacji jest zapewnienie osobie, która z niej korzysta, profesjonalnej opieki profilaktyka: zaproponowanie najodpowiedniejszej formy wdrożenia oddziaływań profilaktycznych, diagnozę zgłaszanego problemu.

Grupa docelowa: mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście lub osoby przebywające na jej terenie, kobiety i mężczyźni w wieku od 15 do 26 roku życia:

  • rodziny lub partnerzy osób uzależnionych od alkoholu (i innych substancji psychoaktywnych lub zachowań/czynności),
  • osoby doświadczające przemocy w związku ze spożywaniem alkoholu przez członka rodziny/partnera,
  • osoby doświadczające w swoim życiu negatywnych zjawisk w wyniku zażywania alkoholu przez nie same lub ich najbliższych, pijące alkohol w sposób ryzykowny,
  • osoby które deklarują potrzebę wsparcia w zakresie psychoedukacji (przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym uzależnienie od alkoholu członka rodziny),
  • osoby, będące w związku z osobą uzależnioną, doświadczające kryzysu, szukające wsparcia dla jego rozwiązania.

Konsultacje odbywają się w środy, w godzinach 14.00-18.00

Zajęcia prowadzi Piotr