Kamila

Kamila ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie psychologii oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok. Jest terapeutką uzależnień w procesie certyfikacji.  Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in: I rok szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), „ChemSex w populacji MSM” (Społeczny Komitet ds. AIDS), „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”  (Stowarzyszenie Lambda). Płynnie posługuje się językami angielskim i niemieckim.

Prowadzi indywidualne i grupowe oddziaływania terapeutyczne w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu SZPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście. Jako partyworkerka realizuje działania profilaktyczne, pracując z młodymi-dorosłymi używającymi alkoholu i substancji psychoaktywnych. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” prowadzi działania profilaktyczne, kierowane od osób z niepełnosprawnościami, mających problem z uzależnieniem od alkoholu. Współpracowała m.in. z Warszawskim Towarzystwem Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

W Stowarzyszeniu „u Pima”, prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupę wsparcia dla uzależnionych osób ze społeczności LGBT+