Anonimowi Przemocowcy

Anonimowi Przemocowcy skupiają mężczyzn i kobiety, których celem jest chęć zaprzestania stosowania jakiejkolwiek przemocy. Wspólnie z pogodą ducha poznajemy i uczymy się żyć z naszym uzależnieniem i jego wzorcami, konstruktywnie zmieniając nasze życie.

Wspólnota Anonimowych Przemocowców, podobnie jak i inne wspólnoty dwunastokrokowe bazuje na bogatym doświadczeniu Anonimowych Alkoholików. Używamy dwunastu kroków i dwunastu tradycji przyjętych ze wspólnoty AA, jako podstawy do naszego programu zdrowienia oraz jako naszego przewodnika do przeżywania jednego dnia.

Anonimowi Przemocowcy skupiają mężczyzn i kobiety, których celem jest chęć zaprzestania stosowania jakiejkolwiek przemocy. Wspólnie z pogodą ducha poznajemy i uczymy się żyć z naszym uzależnieniem i jego wzorcami, konstruktywnie zmieniając nasze życie.

Wspólnota Anonimowych Przemocowców unika wdawania się w dyskusje polityczne, religijne, ekonomiczne i inne, a jedynym celem jest wyzwolenie się jej członków z przymusu stosowania jakiejkolwiek przemocy.