Kinga

Kinga Kucała – certyfikowany Terapeuta Behawioralny/ Analityk Zachowania Nr licencji 257/T/2020 Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej (afiliowany oddział Association for Behavior Analysis International)

Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w trakcie procesu certyfikacyjnego Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami neurorozwojowymi, spektrum autyzmu, fobiami, zaburzeniami adaptacyjnymi, uzależnieniami behawioralnymi oraz od substancji.

Pracuje z dziećmi i dorosłymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji certyfikowanych superwizorów.