Interwencja kryzysowa

Zapraszamy osoby, doświadczające kryzysu, w związku z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny. Oferujemy wsparcie psychologiczne, pomoc terapeuty, pomoc w założeniu Niebieskiej Karty a także interwencję w miejscu zamieszkania w celu zmotywowania osoby pijącej do podjęcia terapii.

Dyżury interwentów:

Krzysztof: poniedziałek, godz. 17:00-18.00