Grupa LGBT+ Friendly

Grupa spotyka się we wtorki w godzinach 18.00 – 20.00

Grupa przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych/zachowań, które ze względu na swoją orientacje seksualną odczuwają nie mogą odnaleźć wsparcia w grupach o charakterze samopomocowym.
Grupa jest ukierunkowana na motywowanie, psychoedukację oraz na uzyskanie pomocy w bieżących trudnościach od innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Grupa docelowa: osoby w wieku 15-26 lat, zamieszkujące lub przebywające na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, deklarujące w wywiadzie nadmierne i ryzykowne spożywanie alkoholu oraz negatywne konsekwencje z tym związane (w tym współwystępowanie innych zachowań związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych lub czynnościami/zachowaniami), które nie podjęły terapii w placówce odwykowej lub podjęły leczenie ale deklarują potrzebę wsparcia ze względu na swoją orientację seksualną.

Grupa ma charakter zamknięty, w zajęciach biorą udział wyłącznie osoby uprzednio zakwalifikowane przez prowadzącego.

Zapisy i informacje: stowarzyszenie@upima.pl lub telefonicznie: 791-880-878.

Grupę prowadzi Kamila