Edyta

Edyta – z zawodu pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, wykształcenie wyższe, wieloletnia abstynencja od alkoholu