Anonimowi Uzależnieni od Niedostatku

UA jest Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją ze sobą, aby mogli rozwiązać ich wspólny problem i pomagać innym wyzdrowieć z uzależnienia od niedostatku. Jedynym warunkiem przynależności do UA jest pragnienie, by przestać żyć w niedostatku. W UA nie obowiązują żadne składki ani opłaty; utrzymujemy się całkowicie dzięki datkom członków. UA nie jest powiązana z żadnymi innymi ruchami religijnymi, instytucjami, ideami ani organizacjami; UA jako Wspólnota nie wyraża opinii w kwestiach nie dotyczących Wspólnoty i nie dąży do wchodzenia w polemikę. Naszym głównym celem jest radzenie sobie z uzależnieniem od niedostatku, tylko dzisiaj, i pomaganie innym uzależnionym od niedostatku, aby robili to samo.

https://sites.google.com/view/ua-polska/o-ua