Krzysztof

Krzysztof jest pedagogiem specjalnym, ukończył studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie profilaktyki społecznej oraz szereg szkoleń, m.in.: „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, „Tworzenie na Mazowszu systemy pomocy osobom zadłużonym w wychodzeniu z niewypłacalności” – Narodowy Bank Polski.

Krzysztof jest terapeutą uzależnień (obecnie w procesie certyfikacji PARPA), swoją wiedzę zdobywał w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok.

W wolnych chwilach wędruje i czyta, W Klubie na Siennej udziela pomocy w zakresie uzależnienia i współuzależnienia oraz prowadzi grupy wsparcia i warsztaty.