Anna

wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe UKSW „Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień” oraz studia podyplomowe w Akademii Podlaskiej w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

W Stowarzyszeniu zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz działaniami, związanymi z readaptacją zawodową.