Mediator

Od 12 marca 2020 r. konsultacje udzielane poprzez Skype. Link do udziału w konsultacjach: https://join.skype.com/dicLhXYxaB8k

Dni i godziny mediacji ustalamy indywidualnie z prowadzącym

Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów pozwala stronom pozostającym w sporze na znaczną aktywność w kształtowaniu postępowania, które ma rozstrzygnąć ich spór. Dla stron pozostających w stałych relacjach rodzinnych najwyższą zaletą mediacji jest możliwość budowania co najmniej neutralnych kontaktów w przyszłości. Zadaniem mediatora jest kierowanie rozmową, stawianie granic i dbałość o to, by każdy z uczestników mógł się swobodnie wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, doprowadzenie jednej lub obydwu stron mediacji do leczenia, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

Mediacje prowadzi Piotr