Kinga

Kinga Kucała – Terapeuta Behawioralny/Analityk Zachowania: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej – Nr licencji 257/T/2020; Specjalista Psychoterapii Uzależnień – w trakcie procesu licencyjnego Krajowego Towarzystwa Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, szkolenie w ramach licencji realizowane w: Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień – studia podyplomowe SWPS w Katowicach;

Pedagog i nauczyciel – uprawnienia nauczycielskie przyznane przez MEN oraz akceptowane zagranicą – Department for Education United Kingdom, Qualified Teacher Status (QTS), Teacher Reference Number 1434275

Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji w licencjonowanym ośrodku terapii behawioralnej w Warszawie. Jestem zrzeszona w Association for Contextual Behavioral Science ACBS gdzie pogłębiam wiedzę dotyczącą integracji Applied Behawior Analisys (ABA/SAZ) w kontekście poznawczym jako terapeuta Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Cechują mnie wysoka kultura osobista, kompetencje komunikacyjne, analityczne oraz etyka zawodowa. 

Przestrzegam obowiązującego kodeksu profesjonalnego i etycznego postępowania dla analityków zachowania oraz specjalistów psychoterapii uzależnień, pracuję oraz organizuję pracę z pacjentami zgodnie z dyscyplinarnymi oraz etycznymi standardami i wytycznymi. Rygorystycznie przestrzegam zasad dyskrecji i anonimowości.