Interwencja kryzysowa

Zapraszamy osoby, doświadczające kryzysu, w związku z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny. Oferujemy wsparcie psychologiczne, pomoc terapeuty, pomoc w założeniu Niebieskiej Karty a także interwencję w miejscu zamieszkania w celu zmotywowania osoby pijącej do podjęcia terapii.

Dyżury interwentów:

Krzysztof: poniedziałek, godz. 20.00-21.00

Kamila: piątek, godz. 16.00-17.00

Od 12 marca 2020 r. konsultacje udzielane poprzez Skype. Link do udziału w konsultacjach: https://join.skype.com/dicLhXYxaB8k